Zawodowo

Moje wykształcenie

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
 Podyplomowe Studium Neurologopedii 


Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław
Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii


Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Tytuł: magister pedagogiki


Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki.
Tytuł: licencjat – nauczyciel dziecka młodszego


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN, Gdańsk
 Studia glottodydaktyczne – licencja glottodydaktyka


Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Jelenia Góra
 Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki

 

 

Doskonalenie zawodowe

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna – „Zakłócenia dźwięków mowy w rożnych zaburzeniach. diagnoza i terapia logopedyczna. 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Języka Polskiego, Katowice


I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – „Logopedia w teorii i praktyce”
PTL Oddział Katowice


PEWNIAK – Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice


VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL –”Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy”
PTL Oddział Katowice


VII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL – „Opóźnienia rozwoju mowy o różnej etiologii”
 PTL Oddział Katowice


Diagnoza i terapia dyzartrii
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice


Warsztaty: Terapia neurobiologiczna – doświadczenia praktyków
Omega Stage Systems Konferencje Logopedyczne, Kraków


Warsztaty: Afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy – metody diagnozy i terapii
Omega Stage Systems Konferencje Logopedyczne, Kraków


Konstruowanie programów indywidualnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa „SOKRATES”, Siemianowice Śląskie


VI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL – „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka”
 PTL Oddział Katowice


Konferencja – „Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy” 
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego 
Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” Kielce


V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL – „Logopedia Śląska w teorii i praktyce – część II” 
PTL Oddział Katowice


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – założenia nowej podstawy programowej w świetle reformy
Grupa Edukacyjno – Szkoleniowa „SOKRATES”,Siemianowice Śl.


Szkoła i rodzice sprzymierzeńcami w obszarze zapewniania bezpieczeństwa uczniom
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa


„Profesor XXI” – Diagnostyka edukacyjna 
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa


Terapia sztuką w praktyce pedagogicznej 
 Instytut Kształcenia Nauczycieli „PROGRES”, Kraków


Konferencja – „Diagnoza i terapia dysglosji” 
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice


III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL – „Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym”
PTL Oddział Katowice


Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie zjawiskom pedofilii 
WOM, Katowice


Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
Instytut Kształcenia Nauczycieli „PROGRES”, Kraków


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 Instytut Kształcenia Nauczycieli „PROGRES”, Kraków


Literatura bawi, uczy, wychowuje 
MAC Edukacja, Katowice


Diagnoza i terapia dysleksji (ścieżka edukacyjna)
Instytut Kształcenia Nauczycieli, Kraków


Psychologia rozwoju tożsamości
 Instytut Kształcenia Nauczycieli, Kraków


Psychologia osobowości 
Instytut Kształcenia Nauczycieli, Kraków


Metody wspomagania pamięci 
Instytut Kształcenia Nauczycieli, Kraków


ADHD – jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu– podstawy diagnozy
Instytut Kształcenia Nauczycieli, Kraków


XXIV Letnia Szkoła Animatorów „Inspiracje do pracy i bycia”
 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – Oddział Warszawski, Ogrodniczki


Kurs „Metoda V. Sherborne” 
Agencja Usług Psychologiczno – Doradczych „Szansa”, Wrocław

 

Brak możliwości komentowania