Publikacje

Moje publikacje

  •  Co ma głoska do litery, czyli tajniki glottodydaktyki – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 13/2012 Forum Media Polska Sp. z.o.o.Poznań  
  • Czy małe dziecko może być twórcą – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 14/2012 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Ołówek, Gumka i Temperówka – bajka psychoedukacyjna – Doradca Nauczyciela Przedszkola. Numer 14/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Przykłady łącznego stosowania praktyki pozytywnej, autokreacji i hiperkorekcji – Doradca Nauczyciela Przedszkola. Numer 4/2013 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Gimnastyka dla szkraba, to nie tylko zabawa, czyli ruchowe poznawanie świata – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 15/2013 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Planowanie i organizacja zabaw prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i gimnastyki twórczej Rudolfa Labana – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 15/2013 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Ruszam się, więc jestem –  Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 17/2013 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  •  Przykłady ćwiczeń z zakresu metody Carla Orffa – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 17/ 2013 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Kształtowanie prawidłowych zachowań dzieci – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 18/2013 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  •  Kierunek: prawidłowy rozwój mowy – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 19/2013 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Logorytmika, czyli słowo, ruch, muzyka dla przedszkolaka – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 22/2013 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Problemy z komunikacją – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 23/2013 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Przedszkolak z rozszczepem wargi i podniebienia – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 24/2013 Forum Media Polska Sp. z.o.o.Poznań
  •  Wskazówki dla nauczycieli i rodziców : ćwiczenia z dziećmi z wadą rozszczepową twarzoczaszki – Doradca Nauczyciela Przedszkola. Numer 24/2013 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w przedszkolu masowym — Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 1/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Mobilna rekreacja muzyczna – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 25/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 26/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Dziecko z zespołem Downa w przedszkolu – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 27/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Praca z dzieckiem ze SLI – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 28/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazji –  Doradca Nauczyciele Przedszkola Numer 29/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Scenariusz zajęć logopedycznych z rodzicami dla 5-latków –  Doradca Nauczyciele Przedszkola Numer 29/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Logopedyczne zabawy dla małego przedszkolaka do wykorzystania w przedszkolu i w domu – Doradca Nauczyciele Przedszkola Numer 29/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  •  Dziecka  z alalią  – Doradca Nauczyciele Przedszkola Numer 30/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Czy moje dziecko cierpi na alalię? Materiały informacyjne dla rodziców –Doradca Nauczyciele Przedszkola Numer 30/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Dziecko z dyzartrią w przedszkolu – Doradca Nauczyciele Przedszkola Numer 31/ 2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Nerwice mowy u dzieci przedszkolnych –  Doradca Nauczyciele Przedszkola Numer 32/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Doradca Nauczyciela Przedszkola Numer 33/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Dziecko z niedosłuchem w przedszkolu – Doradca Nauczyciela przedszkola Numer 34/ 2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Logopedyczne zabawy dla przedszkolaków – Wychowanie w przedszkolu Numer 1/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  •  Zajęcia z pomysłemScenariusze zajęć dla 5-latków, dzieci klas I- III. Ćwiczenia emisyjne i dykcyjne. Wierszyki do ćwiczeń dykcji – Forum Logopedy Numer 2/2014  Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Studium przypadku pracy z Danielem i Michałem – dziećmi z ORM –  Forum Logopedy Numer 3/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Zajęcia z pomysłem: Scenariusz zajęć dla dziecka 2-letniego z NORM – Forum Logopedy Numer 3/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Zajęcia z pomysłem: Scenariusz zajęć dla dziecka 3–letniego z SORM z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym –  Forum Logopedy Numer 3/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Zajęcia z pomysłem: Jak pracować z dzieckiem z ORM  wskazówki dla rodziców –  Forum Logopedy Numer 3/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Zajęcia z pomysłem: Jak pracować z dzieckiem z ORM wskazówki dla logopedów –  Forum Logopedy Numer 3/2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Scenariusze zajęć dla osób z ograniczeniami sprawności ruchowej – Teczka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą z Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego. Marzec 2014 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Seplenienie się nie zmieni, gdy terapii nie docenisz – Wychowanie w przedszkolu Numer 1/2015 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Dziecko z cukrzycą w przedszkolu – Wychowanie w przedszkolu Numer 4/2015 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • „R” czy „L”? Terapia dziecka z rotacyzmem w wieku przedszkolnym – Wychowanie w przedszkolu Numer 6/2015 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Przedszkolak z zaburzeniami odżywiania –  Wychowanie w przedszkolu Numer 9/2015 Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Integracja i edukacja włączająca w przedszkolu – Emocje w przedszkolu. 2015 r. Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  • Ja się nie odzywam. Problemy dziecka z mutyzmem wybiorczym – Głos Pedagogiczny 2016 r. Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań
  •  Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Forum Media Polska Sp. z.o.o.Poznań 2014, 2015r. Tematyka z zakresu:
   • Zespół Aspergera
   • Autyzm
   • Afazja
   • Oligofazja
   • Dysfunkcje wzroku
  • Teczka pracy logopedy. Forum Media Polska Sp. z.o.o. Poznań  2015 r. Tematyka z zakresu:
   • Opóźniony rozwój mowy
   • Sygmatyzm

 • Rodzice To My Numer 1/2012: 
  • Zabawy logopedyczne
  • Punktem wyjścia jest zabawa
  • Zabawy glottodydaktyczne

https://issuu.com/rodzicetomy/docs/rodzicetomy_zabawa1

 • Radosny i twórczy przedszkolak. Program wychowania i edukacji przedszkolnej – Pewniak. Studia i materiały. Katowice 2013
  .

Brak możliwości komentowania